CEMS

  • CEMS (արտանետումների շարունակական մոնիտորինգի համակարգ)

    CEMS (արտանետումների շարունակական մոնիտորինգի համակարգ)

    Նավերի արտանետումների չափման սարքը նավերում արտանետումները հուսալիորեն չափելու նորարարական լուծում է՝ համաձայն MARPOL հավելված VI-ի և IMO MEPC-ի:Սարքը հաստատված է այս հավելվածի համար հայտնի դասակարգման կազմակերպությունների կողմից:Այն չափում է ինչպես SOx-ը, այնպես էլ CO2-ը մաքրիչների վերևում և ներքևում, և NOx-ը SCR (ընտրովի կատալիտիկ նվազեցման) կայանների վերևում և ներքևում:Նախագծված նավերում օգտագործելու համար՝ չափիչ սարքն ունի պահպանման չափազանց ցածր ծախսեր և մոդուլներ, որոնք հեշտությամբ փոխարինվում են: